يكشنبه 6 بهمن 1398   05:57:47
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 5 بهمن 1398 15:21:56

پرسشهاي متداول

1- نظارت بر صحت علامت استاندارد درج شده روی کالا چگونه است ؟
2- مدت زمان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد چه مدت است ؟
3- استاندارد چیست ؟
4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
  • 1391/2/10 يكشنبه
    4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
بيشتر
.