يكشنبه 26 خرداد 1398   07:00:49
آخرين ويرايش سایت
شنبه 25 خرداد 1398 16:35:51

پرسشهاي متداول

1- نظارت بر صحت علامت استاندارد درج شده روی کالا چگونه است ؟
2- مدت زمان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد چه مدت است ؟
3- استاندارد چیست ؟
4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
  • 1391/2/10 يكشنبه
    4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
بيشتر
.