پنجشنبه 26 مهر 1397   18:54:52
آخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 26 مهر 1397 13:09:11

پرسشهاي متداول

1- نظارت بر صحت علامت استاندارد درج شده روی کالا چگونه است ؟
2- مدت زمان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد چه مدت است ؟
3- استاندارد چیست ؟
4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
  • 1391/2/10 يكشنبه
    4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
بيشتر
.