دوشنبه 29 مهر 1398   00:38:09
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 28 مهر 1398 16:08:19

پرسشهاي متداول

1- نظارت بر صحت علامت استاندارد درج شده روی کالا چگونه است ؟
2- مدت زمان دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد چه مدت است ؟
3- استاندارد چیست ؟
4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
  • 1391/2/10 يكشنبه
    4-شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
بيشتر
.