يكشنبه 6 بهمن 1398   05:59:03
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 5 بهمن 1398 15:21:56

ارتباط با حوزه های مختلف 
نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس
معاون استاندارد سازی و آموزش مینا میری 37682074-6(داخلی 224)
معاون ارزیابی انطباق حامد محمدی 37682074-6(داخلی 148)
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی جواد کریمپور 37682074-6(داخلی 101)
روابط عمومی طاهره عظیمی فرد 37682074-6(داخلی 221)
امور آزمایشگاهها نسرین بهمنی 37682074-6(داخلی 384)
اداره اوزان ومقیاس ها حسین ثابت کار 37682074-6(داخلی 181)
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد فریبا متولی زاده 37682074-6(داخلی 228)
اداره آموزش و ترویج استاندارد نجمه ترابی زاده 37682074-6 (داخلی 294)
اداره اجرای استاندارد حامد دادگر 37682074-6(داخلی 149)
حراست محمد فردوسی مقدم 37682074-6(داخلی 432)
اداره تایید صلاحیت و سیستمهای کیفیت میترا محمدی 37682074-6(داخلی 393)
معاونت استاندارد گناباد صادق میرزای قلی  57253400
اداره صادرات و واردات ابوالحسن لگزیان 32242441-32004910
بيشتر
.