پنجشنبه 28 شهريور 1398   00:34:40
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 27 شهريور 1398 18:59:23

راهبرد مشارکت دستگاه

راهبرد مشارکت دستگاه
 
این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.
بيشتر
.