چهارشنبه 7 اسفند 1398   07:15:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 6 اسفند 1398 20:31:22
راهبرد مشارکت دستگاهبيشتر
راهبرد مشارکت دستگاه
 
این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.
.