يكشنبه 25 آذر 1397   05:37:44
آخرين ويرايش سایت
شنبه 24 آذر 1397 15:28:24

میز خدمت اداره کل استاندارد خراسان رضوی

تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي (شناسه خدمت 10031455000)

مشارکت در تدوین استاندارد ملی(10031455100)
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(10011455101)

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا ( شناسه خدمت 10031457000)

نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-صدور پروانه (10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-تمدید/تجدید پروانه(10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-اصلاح پروانه(10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-رفع تعلیق پروانه(10031457100)
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل-صدور مجوز(10031457100)
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد - شهربازی (10031457101)
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد- آسانسور(10031457101)
نظارت برکیفیت خدمات - گواهینامه معیار مصرف انرژی(10031457101)
استاندارد سازی فراورده های هیدروکربنی

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (شناسه خدمت 10031459000)

پلمپ گذاری وسایل توزین سبک در واحدتولیدی و بازار(10031459101)
آزمون نازلهای سوخت مایع (10031459102)
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک(10031459103)
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (10031459100)

تاييد صلاحيت اشخاص حقیقی و حقوقی(شناسه خدمت 13011456000)

تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار-صدور(13011456100)
تایید صلاحیت شرکت های متقاضی پیش نویس استاندارد
تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار(13011456103)
تائیدصلاحیت مدیران کنترل کیفیت -صدور(13011456105)
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت-تمدید
تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده(13011456102)
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد - صدور(13011456104)
تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد - تمدید
تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار-تمدید
تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسی - تمدید
تاييد صلاحيت شرکت هاي بازرسی - صدور(13011456101)

ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی(شناسه خدمت 10031458000)

نمونه برداری از فرآورده هاومشتقات نفتی ومیعانات گازی صادراتی

ارتباط به ارباب رجوع و مصرف کنندگان

رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان / گزارش هاي مردمي
بيشتر
.