دسترسی سریع

ارتباط با حوزه های مختلف
 
نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس
معاون استاندارد سازی و آموزش مینا میری 37682074-6(داخلی 224)
معاون ارزیابی انطباق حامد محمدی 37682074-6(داخلی 148)
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی جواد کریمپور 37682074-6(داخلی 101)
رییس اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی  طاهره عظیمی فرد 37682074-6(داخلی 221)
امور آزمایشگاهها نسرین بهمنی 37682074-6(داخلی 384)
اداره اوزان ومقیاس ها حسین ثابت کار 37682074-6(داخلی 181)
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد فریبا متولی زاده 37682074-6(داخلی 228)
اداره آموزش و ترویج استاندارد نجمه ترابی زاده 37682074-6 (داخلی 294)
اداره اجرای استاندارد حامد دادگر 37682074-6(داخلی 149)
حراست محمد فردوسی مقدم 37682074-6(داخلی 432)
اداره تایید صلاحیت و سیستمهای کیفیت میترا محمدی 37682074-6(داخلی 393)
معاونت استاندارد گناباد صادق میرزای قلی  57253400
مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان نیشابور حسین بیدکی   42627210
اداره صادرات و واردات ابوالحسن لگزیان 32242441-32004910
رییس اداره استاندارد شهرستان دوغارون  رضا ماهی حسن آباد  09388761360
مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان سرخس  علی اکبر ولایتی  09158998424