دسترسی سریع

ارتباط با ما
1390/6/5 شنبه
آدرس: مشهد، بلوار خیام، روبروی هتل همای شماره 2، اداره کل استاندارد خراسان رضوی

تلفن: 6-37682074-051
نمابر: 37682073-051
تلفن گویا: 1517
صندوق پستی: 344-91735

پست الکترونیک: isiri-mashhad@isiri.gov.ir
 
ارتباط مستقیم با اداره رسیدگی به شکایات
051-37682074-6 داخلی 479
 
ارتباط مستقیم با بازرسی و حراست اداره کل
051-37682074-6 داخلی 432
پست الکترونیک بازرسی و حراست: herasat-mashhad@isiri.gov.ir