دسترسی سریع

تاریخچه
1390/6/5 شنبه
معرفی استاندارد خراسان رضوی :
  گذشته از پیشینیه تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران نخستین تشکیلات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها درسال 1304 شمسی مطرح شد.
در پی این رویکرد از لحاظ ضرورت تعیین ویزگیها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ایجاد یک تشکیلات رسمی در سال 1332 مورد توجه قرارگرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای در اداره کل تجارت وقت شکل گرفت.
در سال 1339 با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد ایران این نهاد کار خود را در چارچوب هدفها و مسئولیتهای تعیین شده از جمله ترفیع منافع جامعه و توسعه تجارت انتقال و توسعه فن آوری آغاز کرد.
در استان خراسان رضوی فعالیت این اداره کل از سال 1342 شروع شد این اداره کل با کنترل و نظارت بر صدور کالاها و محموله های صادراتی در ادامه اجرای قانون اوزان و مقیاسها در سطح استان پا به عرصه وجود نهاد و اینک پس از گذشت 48 سال همچنان اجرای و ظایف و اهداف مشخصی را برعهده دارد .
  
  وظایف و مسئولیتها:
 وظایف و مسئولیتهای استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به تبع آن خراسان رضوی بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات این موسسه و اصلاحیه بعدی مصوب بهمن ماه 1371 و خرداد 76 بدین شرح است :
1 – تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجه رسمی در کشور به استثنای مواد دارویی و بهداشتی
2 – انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استانداندارد و بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی   کمک به بهبود روشهای تولید و کارایی صنایع
3 – ترویج استانداردهای ملی
4 – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
5 – کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
6 – تعیین کیفیت کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت همگانی در خور بوده و اعلام نتایج حاصل برای آگاهی همگان و مراجع ذیربط
7 – ترویج سیستم بین المللی یکاها به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش
8 – آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوطه اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم
9 – تایید صلاحیت آزمایشگاهها بازرسان کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی